Kompletní linka na sklizeň, drcení a uskladnění vlhkého kukuřičného zrna pro prasata a skot

 

a) Drcení kukuřičného zrna pro prasata (min. 80% částic < 2 mm) mobilním šrotovníkem                                              

b) Drcení kukuřičného zrna pro skot (více než 20% částic > 2 mm) mobilním šrotovníkem                                                          

c) Silážování a uskladnění šrotovaného, vlhkého kukuř.zrna do vaku silážním lisem AMITY 914 T a AMITY SMP 10, vak: průměr 2,4m a 2,7m v délkách 45,60a75m                     

 

Výhody sklizně kukuřice technologií LKS

- úspora nákladů na výrobu mléka 0,50 – 1,00 Kč/l

- rannější sklizeň o 14-21 dní oproti sklizni na zrno

- vyšší výnos živin o 20 % oproti sklizni na zrno

- výnos 15 – 18 t/ha při sušině 60%

- zastoupení zrna 60-70%

- energie: 8 MJ NEL/kg sušiny